คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน

ห้องเรียนออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร และการเลี้ยงลูกเชิงบวกที่ใช้ได้จริงกับผู้มีประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันเรื่องราวกับพ่อแม่ที่มีปัญหาคล้ายกัน เพื่อฝึกทักษะให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีขึ้น

ทูลมอโรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการสื่อสารเชิงบวกภายในครอบครัวผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพราะเราเชื่อว่า การสื่อสารเป็นพื้นฐานสำคัญของครอบครัวที่อบอุ่น

611

จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วม

75%

จำนวนผู้ปกครองที่สามารถสื่อสารกับลูกได้ดีขึ้น

73%

จำนวนผู้ปกครองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน

คุณและลูกมีพฤติกรรมติดมือถือหรือไม่ แบบทดสอบ Nomophobia

“โนโมโฟเบีย (Nomophobia) ย่อมาจากคำว่า "no mobile phone phobia" เป็นศัพท์ที่องค์การวิจัยของสหราชอาณาจักร หรือ YouGov บัญญัติขึ้นเมื่อปี 2008 สำหรับใช้เรียกอาการที่เกิดจากความกังวลใจเมื่อต้องขาดโทรศัพท์มือถือเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นแบบทดสอบนี้จึงทำการวัดระดับความกังวลใจเมื่อต้องอยู่ห่างไกลหรือไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้”

รายละเอียดคอร์สเรียน

ห้องเรียนออนไลน์นี้เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวกที่ใช้ได้จริงกับผู้มีประสบการณ์ และแบ่งปันเรื่องราวกับพ่อแม่ที่มีปัญหาคล้ายกัน เพื่อฝึกทักษะให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกหลานวัยเรียน และวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รูปแบบการเรียน : เรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านรูปแบบการแบ่งปันประสบการณ์จริงและฝึกปฏิบัติในกลุ่มไลน์
  • จำนวน : 7 วัน (หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
  • ช่วงเวลาเรียน : แบ่งเป็นการเรียนเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน
  • ช่วงกลางวัน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในการเรียนรู้เนื้อหาในแต่ละวันจากภาพอินโฟกราฟฟิค คลิปวิดีโอ การทำแบบฝึกหัด โดยท่านสามารถเรียนรู้และทำผ่านไลน์ในช่วงเวลาที่สะดวก
  • ช่วงค่ำ วันละ 1 ชม. ในการเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์กลุ่มย่อยกับผู้นำกลุ่ม ผู้ปกครองอาสา และผู้ปกครองคนอื่นๆ

เงื่อนไขในการเรียน

  • มีเวลาว่างช่วงค่ำวันละ 1 ชม. ตลอดระยะเวลาการเรียน
  • สามารถให้ทางทีมงานติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อมูลทั้งหมดในแบบสอบถาม และการพูดคุยจะถูกเก็บเป็นความลับ

ตัวอย่างผลงาน

เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับบุตรหลานวัยรุ่นผ่านคลิปบทความในประเด็นต่างๆเพิ่มเติม คลิก

สื่อที่พูดถึงเรา

*กดที่รูปภาพเพื่ออ่านข่าว

เสียงตอบรับจากผู้เรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม

รอลูกเลิกเรียน

เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับบุตรหลานวัยรุ่นผ่านคลิปบทความในประเด็นต่างๆเพิ่มเติมคลิก

ร่วมสร้างสรรค์โดย

ติดต่อเรา

แชร์โครงการนี้